Poveștilor nespuse ale orașului

Conacul urban al familiei Cazimir-Cheşco

STR. SERGHEI LAZO, 24
Conacul urban al familiei Cazimir-Cheşco, monument de arhi- tectură de însemnătate naţională, este introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chișinău.

Acesta datează din 1855, când terenul este cumpărat la lici- taţie de către Elisaveta Loran. Peste trei ani casa este finalizată și vândută principelui Mihai A. Cantacuzin, iar ulterior intră în posesia Zamfirei Cazimir-Cheșco. La conac își petrece vacanțele Natalia Cheșco, nepoata familiei, pe care soarta o face regina Serbiei.

Casa cu 11 odăi este realizată în stil „empire turc” și are un amplasament rar întâlnit: în mijlocul unei grădini, departe de aliniamentul străzii.

Printre ultimii proprietari ai acesteia se numără familia Asnaș.
proiect realizat de:
VERONICA ȚURCANU
storytelling

RAFAEL RAETCHI (RARAE)
ilustrație, animație

CATALINA CARA
voce