Ok, let’s save the dates!
FIC
2024
31.05 - 03.06
Definitely maybe...
Creative Industries Festival

5 ani

de Artcor

FIC sărbătorește tradițional, în prima săptămână a lunii iunie, diversitatea și frumusețea industriilor creative. Anul acesta marcăm a 5 ediție a festivalului, care coincide cu aniversarea a 5 ani de Artcor.

Și pentru că avem un an jubiliar, ne propunem să amplificăm impactul evenimentului, integrându-l în povestea noastră de 5 ani de explorare și promovare a creativității.

5 years

of Artcor

FIC traditionally celebrates the diversity and beauty of creative industries in the first week of June. This year marks the 5th edition of the festival, coinciding with the 5th anniversary of Artcor.

And because we're in a jubilee year, we aim to amplify the impact of the event by integrating it into our 5-year story of exploring and promoting creativity.
În cadrul FIC, vom continua să explorăm tendințe și subiecte de actualitate pentru industrie, să povestim despre tehnologii și impactul acestora asupra creatorului/creației, să conectăm comunitatea, să invităm modele de succes atât locale, cât și internaționale, care să inspire artiștii din țară, să poziționăm Moldova ca un hub regional de creativitate și talent, precum și să promovăm Moldova Creativă.
Alătură-te pentru a participa și a te bucura de acest festival, precum și de a sărbători împreună cei 5 ani de Artcor - perioadă în care am creat punți între artiști și publicul iubitor de artă, oferind o platformă eficientă pentru exprimare și conexiune.

Festivalul este organizat de Centrul Industriilor Creative Artcor în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Fundația Moldcell, Proiectul Tehnologiile Viitorului Innovate Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.

At FIC, we will continue to explore current trends and topics for the industry, discuss technologies and their impact on creators/creations, connect the community, invite successful models both locally and internationally to inspire artists in the country, position Moldova as a regional hub for creativity and talent, and promote Creative Moldova.
Join us to participate and enjoy this festival, as well as celebrate together the 5 years of Artcor - a period during which we've built bridges between artists and art-loving audiences, providing an efficient platform for expression and connection.

The festival is organized by the Artcor Center for Creative Industries in partnership with the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Moldcell Foundation, Future Technologies Project Innovate Moldova, funded by USAID, Sweden, and the United Kingdom.
Creative Industries Festival
Join us to |
Toate materialele îi aparțin Asociația Companiilor
de Creație din Moldova (COR) și sunt protejate prin copywrite.